AKU kursusel kasutatavad näidisandmestikud:
keemia opilased treening emhi ess globe  vererohk ylekaalulisus

Näidisuurimused: uurimistoo_naide1 Ylekaalulisus_jupp

AKU kursusel kasutatavad ekraanivideod (MS Excel): YouTube

Õpiku 5. peatüki harjutustes kasutatav laadifail: aku_mall.dotx

Õpikus sisalduvate ülesannete kogu: YlKogu.pdf, YlKogu.doc