Õpetajaraamat: AKUopetajaraamat_v3.pdf, AKUopetajaraamat_v3.doc

Slaidid iga õppetüki kohta on allalaetavad siit, samas on need olemas ka Moodle e-kursusel.

AKU õppekomplekti eesmärke, tausta jm selgitav üldosa: AKUyldosa.pdf, AKUyldosa.doc

Kõik AKU õppekomplekti õppetöös rakendavad (või seda kavandavad) õpetajad on teretultnud liituma AKU õpetajate kogukonnaga Koolielu portaalis, kus toimub kogemuste vahetamine, nõustamine, tagasiside kogumine õpiku paremaks muutmise nimel jne.